ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลา
2953 view
 Post Date:  19/9/16 - 9:42:am

จังหวัด สงขลา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            แหลมสมิหรา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาล) ประมาณ ๒.๕ กม. มีหาดทรายขาวสะอาด รูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจ.สงขลา และรูปปั้นหนูแมว โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อน เมื่อมองออกไปในทะเลจะเห็นเกาะหนูเกาะแมวอันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหรา การเดินทาง จากอ.หาดใหญ่สามารถใช้บริการรถประจำทางสายหาดใหญ่-สงขลา แต่หากอยู่ในอ.เมือง ก็มีรถสองแถวบริการไปชายหาด   

            เขาเก้าเส้ง ห่างจากหาดสมิหราประมาณ ๓ กม. โดยใช้เส้นทางไปสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ

            สวนสัตว์สงขลา เป็นสวนสัตว์เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ ต.เขารูปช้าง ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐๗๔-๓๒๕-๐๓๗-๘

            ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ ๘๐ กม. ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ ๒๐-๒๕ กม.            

            สะพานติณสูลานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๖ เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ สายหาดใหญ่-สงขลา กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๓ สายสงขลา-ระโนด

            เกาะยอ เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลาเดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ไปตามเส้นทางจากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง ๔๐๘๓

            สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ริมถนนกาญจนวนิช ไปตามเส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ๖ กม.

            วนอุทยานน้ำตกบริพัตร อยู่ในอ.รัตภูมิ ห่างจากอ.เมือง ๕๒ กม. ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๖ แยกจากปากทาง ๘๐๐ ม. เป็นน้ำตกเล็กๆ มีน้ำตลอดปี

            อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ครอบคลุมพื้นที่อ.นาทวี และอ.สะเดา มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มาก พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ สถานที่ที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่

            น้ำตกวังหลวงพรหม ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๔๕๐ ม. เป็นน้ำตกเล็กๆ สามารถเล่นน้ำได้

            น้ำตกโตนลาด อยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยานฯ ๕๐๐ ม. เป็นน้ำตกสูงมีความลาดชันเล็กน้อย ลานเหนือน้ำตกเป็นลานหินกว้างสามารถเล่นน้ำได้

            อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง หรือหมู่บ้านปิยมิตร ๕ อยู่บริเวณเขาน้ำค้าง หมู่ ๑ ต.คลองกวาง ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ ๔ กม. เป็นอุโมงค์ดินเหนียวมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศ ภายในแบ่งเป็น ๓ ช่องทาง ลึก ๓ ชั้น มีช่องทางเข้า-ออก ๑๖ ช่อง มีบันไดเชื่อมระหว่างชั้น ความยาวคดเคี้ยวขึ้นลงภายในอุโมงค์ยาว ๑ กม. เสียค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท     

            การเดินทาง สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ จากอ.นาทวี ผ่านบ้านสะท้อน บ้านนาปรังถึงอุทยานฯ ทางลาดยางตลอดเส้นทางระยะทาง ๒๗ กม. หรือจากอ.สะเดา ผ่านบ้านม่วง ต.สำนักแต้ว บ้านเกาะหมี ถึงอุทยานฯทางลาดยาง ระยะทาง ๒๗ กม. สอบถามได้ที่ โทร.๐๗๔-๓๗๑-๐๑๐

            หาดสะกอม อยู่อ.เทพา ห่างจากตัวเมืองสงขลา ๕๓ กม. ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา หาดทรายขาวสะอาดสวยงามมาก เหมาะแก่การพักผ่อน ตั้งแคมป์ตกปลาเพราะมีปลาชุม

            อุทยานนกน้ำคูขุด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต.คูขุด ห่างจากที่ว่าการอ.เมืองสงขลา ๔๕ กม. ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๓ มีถนนแยกจากทางหลวงเข้าไปอีก ๓ กม. ช่วงเวลาที่เหมาะดูนกคือเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี