ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดภูเก็ต
997 view
 Post Date:  19/9/16 - 9:38:am

จังหวัดภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวเมือง ๓ กม. เดินทางไปตามถนนเยาวราชแล้วเลี้ยวซ้ายที่สามแยกหมู่บ้านสามกองไปเล็กน้อย เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตร้อน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท ติดต่อ โทร.๐๗๖-๒๑๕-๖๑๖, ๐๗๖-๒๑๐-๘๖๑-๒

            หาดป่าตอง ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ ๑๕ กม. ตามเส้นทางถนนวิชิตสงคราม หรือทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๐ ไป ๙ กม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๙ ไปอีก ๖ กม. เป็นอ่าวที่มีความโค้งมาก หาดทรายงดงามเป็นแนวยาว ๙ กม.

            น้ำตกโตนไทร อยู่ห่างจากตัวเมือง ๒๒ กม. ไปตามถนนเทพกษัตรี ถึงสี่แยกอ.ถลางแล้วเลี้ยวขวาไป ๓ กม. ก็จะถึงบริเวณน้ำตกโตนไทร น้ำจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน

            หาดไม้ขาว หรือหาดสนามบิน ไปตามเส้นทางถนนเทพกษัตรี ผ่านทางแยกเข้าสนามบินตรงไปทางสะพานสารสินจะมีทางแยกด้านซ้ายมือ มีป้ายบอกทางเข้าหาดไม้ขาว เลี้ยวซ้ายไป ๓.๕ กม. ก็จะถึงหาดไม้ขาว ซึ่งเป็นหาดที่มีจั๊กจั่นทะเลและเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เช่นเดียวกับหาดในยาง

            เกาะราชาใหญ่ มีหาดทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้ายเกือกม้า มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส ลักษณะคล้ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลันเป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่สมบูรณ์ การเดินทาง สามารถเช่าเรือหางยาวเหมาลำได้ที่อ่าวฉลอง ใช้เวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางคือเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน

            เกาะราชาน้อย อยู่ห่างเกาะราชาใหญ่ ๑๐ กม. มีโขดหินมากกว่าหาดทราย ด้านตะวันตกมีอ่าวเล็กๆ สำหรับจอดเรือ น้ำทะเลใสสีเขียวมรกต ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ แต่เป็นแหล่งตกปลามากกว่า

            หมู่เกาะพีพี อยู่ในเขตอ.เมือง นอกฝั่งเมืองกระบี่และภูเก็ต โดยมีระยะทางเท่ากันประมาณ ๔๐ กม. ประกอบด้วยเกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล เกาะทั้งสองอยู่ห่างกัน ๒.๒ กม. เป็นเกาะที่มีทัศนียภาพสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ ๘ กม. ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ ผ่านสามแยกบริเวณสนามกีฬาสุรกุลเลี้ยวซ้ายไปทางห้าแยกฉลอง วัดฉลองจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกฉลองประมาณ ๔ กม.

            วัดพระทอง (วัดพระผุด) อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ ๒๑ กม. ไปตามถนนเทพกษัตรี ผ่านสี่แยกอ.ถลาง ถึงที่ว่าการอ.ถลางทางด้านขวาจะมีทางแยกเข้าวัดพระทอง วัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐น.

            วัดพระนางสร้าง อยู่ห่างตัวเมือง ๒๐ กม. ไปตามเส้นทางถนนเทพกษัตรีถึงสี่แยก อ.ถลาง ตั้งอยู่ทางด้านซ้าย เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่ ๓ องค์