ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดปัตตานี
607 view
 Post Date:  15/9/16 - 9:01:am

จังหวัดปัตตานี  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ต.รูสะมิแล อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑ กม. เป็นสวนสาธารณะบริเวณริมทะเลสาบแม่น้ำปัตตานีฝั่งซ้าย ไปจนติดกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสวนป่าชายเลนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับทิวทัศน์สวยงาม

            มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส หรือทางหลวงแผ่นดินสาย ๔๒ บริเวณบ้านกรือเซะ ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ ๗ กม. ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้เป็นแบบเสากลมก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะทางตะวันออกกลาง

            สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตั้งอยู่ที่บ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลุโละตามทางหลวงหมายเลข ๔๒ (ปัตตานี-นราธิวาส) ใกล้กับมัสยิดกรือเซะ

            ตลาดนัดปาลัส อยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ ๓๐ กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๒ เข้าสู่อ.ปะนาเระ ในช่วงเวลาเช้าของทุกวันพุธและวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดริมทาง

            บ้านปะเสยะวอ ตั้งอยู่ที่อ.สายบุรี มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกับทางไปหาดแฆแฆ แล้วเดินเลียบชายทะเลไปจนถึงบ้านปะเสยะวอ

            เขาฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต.มายอ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๓ กม.มีลักษณะเป็นโขดหินธรรมชาติ มีบ่อน้ำก่อด้วยอิฐกว้าง ๒ ศอก ลึกประมาณ ๕ ศอก ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล และได้สร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไว้ บนเขาฤาษีนี้ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาฤาษีแปลงสาสน์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง

            เมืองโบราณยะรัง เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เป็นเมืองที่มีการสร้างทับซ้อนกันถึง ๓ เมือง ขยายเชื่อมต่อกัน

            นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ โทร.๐๗๓-๒๔๓๙-๐๙๓

            น้ำตกอรัญวาริน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งพลา การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ สายปัตตานี-ยะลา ถึงทางแยกขวามือตรงปากทางเข้าวัดห้วยเงาะ อีกประมาณ ๖ กม. ก็ถึงตัวน้ำตก รวมระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๐ กม. ลักษณะน้ำตกแบ่งเป็นชั้นๆ รวม ๗ ชั้น

            หาดทรายชายบึงบ้านละเวง จากตัวเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๒ (ปัตตานี-นราธิวาส) เป็นระยะทางประมาณ ๖๐ กม. ทางแยกเข้าอ.ไม้แก่น อยู่ทางซ้ายมือ เมื่อข้ามสะพานกอตอไปประมาณ ๘ กม. ก็จะถึงหาดทรายชายบึงบ้านละเวง ลักษณะของหาดทรายแห่งนี้คือ มีบึงขนาดใหญ่เคียงข้างหาดทรายขาวสะอาด

           

 

ไหว้พระขอพร

            วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไร่ ต.ทุ่งพลา ริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุไหงโกลก ระหว่างสถานีนาประดู่กับสถานีป่าไร่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๑ กม. เดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ (ปัตตานี-ยะลา) ผ่านชุมชนเทศบาลนาประดู่และศูนย์ฝึกอาชีพ (วัดช้างให้) ไปจนถึงทางแยกเพื่อเข้าสู่วัดช้างให้อีกประมาณ ๗๐๐ ม.

            วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๐ กม. ริมเส้นทางหลวงสายปัตตานี-โคกโพธิ์ ในเขตสุขาภิบาลอ.หนองจิก