ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุทัยธานี
659 view
 Post Date:  12/9/16 - 9:10:am
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมือง

            เขาสะแกกรัง จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาสะแกกรัง หรือใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ เป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร

            วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) เป็นวัดที่สร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ ใกล้กับตลาดเทศบาล

            ลำน้ำสะแกกรัง

            เกาะเทโพ

            วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่า วัดโบสถ์

            วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

           

อำเภอหนองขาหย่าง      

            บึงทับแต้ จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๕ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

            วัดหนองพลวง

 

อำเภอหนองฉาง

            เมืองอุไทยธานีเก่า อยู่ที่บ้านอุทัยธานีเก่า มีวัดที่ยังคงสภาพอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คือ วัดแจ้ง และวัดหัวเมือง

            วัดหนองขุนชาติ เป็นวัดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ อยู่ในตลาดหนองฉาง

           

อำเภอทัพทัน

            วัดทัพทัน ตั้งอยู่บนถนนสายอุทัยธานี-ทัพทัน ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ ๑๙ กิโลเมตร

            แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ

            เขาปฐวี อยู่ในตำบลลุกดู่

 

           

อำเภอสว่างอารมณ์

            เมืองโบราณบึงดอกช้าง อยู่ที่ตำบลไผ่เขียว ใช้เส้นทางสว่างอารมณ์-ลาด

 

อำเภอลานสัก

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง มีพื้นที่ครอบคลุม ๖ อำเภอ ๓ จังหวัด คือ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ ๓,๖๐๙,๓๗๕ ไร่ หรือ ๕,๗๗๕ ตารางกิโลเมตร

            เขาพระยาพายเรือ อยู่ในเขตตำบลลานสัก ห่างจากอำเภอเมือง ๕๙ กิโลเมตร

            เขาผาแรด ตั้งอยู่ที่ตำบลลานสัก อยู่หลังที่ว่าการอำเภอลานสัก ประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร

            เขาปลาร้า อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

            ถ้ำหุบป่าตาด เข้าทางเดียวกันกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ ๑ กิโลเมตร

            ถ้ำเขาฆ้องชัย เป็นเทือกเขาอยู่ในตำบลลานสัก มีความสูงประมาณ ๓๕๓ เมตร

            เขื่อนทับเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลระบำ จากอำเภอลานสักไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๘ เป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

           

อำเภอห้วยคต

            น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับ แม่บือ) ตำบลคอกควาย อำเภอห้วยคต อยู่ห่างจากจังหวัด ๘๖ กิโลเมตร

            น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบลคอกควาย

 

อำเภอบ้านไร่

            เขาถ้ำตะพาบ เป็นเขาลูกเล็กอยู่ในพื้นที่ตำบลวังหิน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕๖ กิโลเมตร

            วัดเขาวงพรหมจรรย์ ตั้งอยู่ตำบลวังหิน

            วัดถ้ำเขาวง เป็นเขาขนาดใหญ่อยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ ๑๒ กิโลเมตร

            วนอุทยานถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี มีจุดที่น่าสนใจ ได้แก่ ถ้ำพุหวาย

            น้ำตกตาดดาว เลยจากปากทางเข้าถ้ำเกร็ดดาวไปเล็กน้อย

            สวนพฤกษศาสตร์ เลยจากศูนย์วัฒนธรรมมาประมาณ ๕ กิโลเมตร