ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูน
764 view
 Post Date:  12/9/16 - 9:07:am
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูน

ลำพูน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑ กิโลเมตร

            พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย ถนนอินทยงยศ เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญไชย

            วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน

            อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี ตั้งอยู่ที่บริเวณดอยติ ริมถนนสายซูเปอร์ไฮเวย์ตรงทางเข้าสู่เมืองลำพูน

            วัดมหาวัน ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร

            วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวีตำบลในเมือง

            วัดพระยืน บ้านพระยืน ตำบลเวียงยอง ข้ามลำน้ำกวง

            กู่ช้าง-กู่ม้า เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดไก่แก้ว ซอยโรงเรียนจักรคำคณาทร อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่เชิงดอย บริเวณวัดดอยติตำบลป่าสัก ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ ๕ กิโลเมตร

            บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้

            ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทยยกดอกลำพูน (เพ็ญศิริไหมไทย) ถนน ลำพูน-ดอยติ

            ตลาดกลางสินค้าเกษตร (กาดดอยติ) ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง เป็นแหล่งรวมของฝากนานาชนิดจากทั่วทุกอำเภอ

 

อำเภอบ้านธิ

            วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันมะนะ ตำบลบ้านธิ

            วัดพระธาตุดอยเวียง หมู่ที่ ๙ บ้านดอยเวียง ตำบลบ้านธิ

            พระธาตุดอยห้างบาตร บ้านไซใต้ ห่างจากอำเภอบ้านธิ ประมาณ ๙ กิโลเมตร

            อ่างเก็บน้ำแม่ธิ หมู่ที่ ๙ บ้านดอยเวียง ตำบลบ้านธิ ห่างจากตัวอำเภอบ้านธิประมาณ ๕ กิโลเมตร

           

อำเภอแม่ทา

            อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สถานที่ที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ อุโมงค์ขุนตาล บริเวณยอดเขา น้ำตกแม่ลองและน้ำตกตาดเหมย

            อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า หมู่ที่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลสบเส้า

 

อำเภอทุ่งหัวช้าง

            วัดพระธาตุดอยกวางคำ บ้านโป่งแดง-สัญชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง

 

อำเภอป่าซาง

            วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ตำบลมะกอกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๓๖-๑๓๗ เข้าไปประมาณ ๑ กิโลเมตร

            ถ้ำเอราวัณ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครเจดีย์บริเวณที่ทำการย่อยสำนักงานหน่อยอนุรักษ์ป่าไม่แม่อาว

            วัดหนองเงือก ตั้งอยู่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ สายลำพูน-ลี้

            วัดป่าเหียง ตั้งอยู่บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง

            อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซางไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าบ้านโป่งรู เข้าไปประมาณ ๔ กิโลเมตร

           

อำเภอบ้านโฮ่ง

            วัดพระเจ้าตนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย

            ถ้ำหลวงผาเวียง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู เป็นถ้ำที่มีความสวยงาม ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น ๘ ห้อง

            วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ สายลำพูน-ลี้

           

อำเภอลี้

            วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เลขที่ ๔๙๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาทรายเป็นวัดใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้

            วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปู (ห้วยต้ม) ตำบลนาทราย คล้ายชเวดากองจำลอง

            วัดพระธาตุห้าดวง หรือ เวียงเจดีย์ห้าหลัง ตำบลลี้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ประมาณ ๒ กิโลเมตร

            วัดบ้านปาง ตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านปาง เลขที่ ๓๘๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย ห่างจากตัวอำเภอลี้ ๓๘ กิโลเมตร

            พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ หรือ ถ้ำดอยโตน มีรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่เหนือดอยโตน (หลังถ้ำป่าไผ่)

            อุทยานแห่งชาติแม่ปิง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ สายลำพูน-ลี้ สถานที่ที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำยางวี ทุ่งกิ๊ก น้ำตกก้อหลวง น้ำตกก้อน้อย แก่งก้อ