ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำปาง
409 view
 Post Date:  12/9/16 - 9:05:am

ลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ด้านตะวันตกเฉียงใต้

            พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจตุรมุขซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

            สถานีรถไปนครลำปาง

            วัดศรีรองเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก

            วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ๓๑ วัด

            วัดป่าฝาง หรือ วัดศาสนโชติการาม ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕

            วัดไชยมงคล ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง เยื้องกับวัดป่าฝาง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า วัดจองคา

            พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ตั้งอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ถนนฉัตรไชย

            ชุมชนท่ามะโอ ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของสะพานข้ามแม่น้ำวังบริเวณสะพานเขลางค์ ถนนราษฎร์พัฒนา

            สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา         

            ตลาดรัษฎา หรือ ตลาดหัวขัว อยู่เชิงสะพานรัษฎา เป็นตลาดเช้าที่คึกคักและใหญ่ที่สุดในลำปาง

            วัดประตูป่อง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ

            วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ถนนสุชาดา ตำบลเวียงเหนือ

            สถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ ตั้งอยู่ชานเมืองลำปาง ตามทางสายลำปาง-แจ้ห่ม ประมาณ ๑ กิโลเมตร

            วัดเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง ๑.๕ กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง แจ้ห่ม

            วัดม่อนพญา วัดพระธาตุเสด็จอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางลำปาง-งาว ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร

            เขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากตัวเมืองไป ๓๔ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายลำปาง งาว

            สวนสาธารณะหนองกระทิง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว

            อ่างเก็บน้ำวังเฮือ อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๘ กิโลเมตร บนถนนสายลำปาง-เด่นชัย

           

อำเภอเกาะคา

            วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราวปลายพุทธศตวรรษที่  ๒๐ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง วิหารหลวง วิหารพระพุทธ ซุ้มพระบาท กุฏิพระแก้ว วิหารพระเจ้าศิลา

            พิพิธภัณฑ์

            วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน) ตั้งอยู่ที่ตำบลไหล่หิน

            วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว

            บ่อน้ำแร่บ่อน้ำร้อน หมู่ ๑ บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา ห่างจากตัวอำเภอเกาะคา ๑๒ กิโลเมตร

           

อำเภอห้างฉัตร

            วัดปงยางคก มีวิหารพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งเป็นวิหารไม้เก่าแก่

            ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ สวนป่าทุ่งเกวียน อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าภาคเหนือ

            อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดลำพูนที่อำเภอแม่ทาและจังหวัดลำปาง

 

อำเภอแจ้ห่ม

            วัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่บนเนินเขาริมถนนสายลำปาง –แจ้ห่ม (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕) บริเวณกิโลเมตรที่ ๕๐-๕๑

 

อำเภอเมืองปาน

            อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๕๙๒ ตารางกิโลเมตร

           

 

สถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ

            บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

            น้ำตกแจ้ซ้อน

            เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน

            เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่เปีย

 

อำเภอวังเหนือ

            น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำปาง มีชั้นน้ำตกประมาณ ๑๐๒ ชั้น แต่เป็นชั้นใหญ่ ๗-๘ ชั้น

           

อำเภองาว

            ศาลเจ้าพ่อประตูผา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางตามเส้นทางสายลำปาง ลาว ประมาณ ๕ กิโลเมตร

            แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา อยู่บริเวณเดียวกับศาลเจ้าพ่อประตูผา เส้นทางลำปาง งาว กิโลเมตรที่ ๔๘ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหน้าผาเทือกเขาหินปูนด้านทิศตะวันออก

            ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เป็นหน่วยทหารซึ่งจัดนำเที่ยวเดินป่าเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ายและบริเวณใกล้เคียง

            อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีเนื้อที่ประมาณ ๗๕๘,๗๕๐ ไร่ ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ในอำเภอต่างๆ ได้แก่ อำเภอเมือง งาว แม่เมาะ และแจ้ห่ม

 

อำเภอแม่เมาะ

            เหมืองลิกไนต์ เป็นแหล่งถ่านหินซึ่งค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ มีปริมาณถึง ๖๓๐ ล้านตัน และมีอายุประมาณ ๔๐ ล้านปี

           

อำเภอสบปราบ

            อุทยานแห่งชาติดอยจง มียอดดอยจงเป็นดอยที่สูงที่สุด

            ผากาน อยู่ห่างจากยอดดอยจงประมาณ ๒ กิโลเมตร  

            จุดชมทิวทัศน์ป่าแม่อาบ บริเวณสองข้างทางถนนสายเถิน-ลี้ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓-๒๖

            น้ำตกแม่งาช้าง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝนอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๒ กิโลเมตร

            น้ำตกตาดปู่หล้า เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ๒ ชั้น มีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ๑ กิโลเมตร   

            ผาข้าง อยู่ตรงข้ามที่ทำการอุทยานฯ

           

อำเภอเถิน

            อุทยานแห่งชาติแม่วะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก      

            อ่างเก็บน้ำแม่มอก ตำบลเวียงมอก ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร