ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
411 view
 Post Date:  12/9/16 - 9:02:am

แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ตั้งอยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส

            วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

            วัดพระนอน ตั้งอยู่เชิงดอยกองมู

            วัดก้ำก่อ (เป็นภาษาไตแปลว่า ดอกบุนนาค) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระนอน

            วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสีหนาทบำรุง ตำบลจองคำ

            หนองจองคำ เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีน้ำตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สำคัญๆ ของจังหวัดด้วย

            วัดจองคำ อยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ

            วัดจองกลาง ตั้งอยู่ข้างกับวัดจองคำ

            ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘/๒ ถนนขุนลุมประพาส

            บ่อน้ำร้อนผาบ่อง ห่างจากแม่ฮ่องสอนไปทางอ.ขุนยวม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

            น้ำตกผาบ่อง ตั้งอยู่บ้านผาบ่อง มีอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกดำข่อน ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ๑๒ กิโลเมตร

            บ้านน้ำเพียงดิน อยู่ในเขตตำบลผาบ่อง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือตามลำน้ำปาย

            บ้านยอดดอย เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

            น้ำตกซู่ซ่า อยู่ในเขตบ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา

            อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ มีพื้นที่ประมาณ ๔๘๘ ตารางกิโลเมตร อยู่เขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า สถานที่ที่น่าสนใจของอุทยาน ได้แก่ ถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ

            พระตำหนักปางตอง อยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป่

            ภูโคลนคันทรี่คลับ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะงา ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

 

อำเภอบางปะผ้า

            สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด ตั้งอยู่ที่ตำบลถ้ำลอด ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร นอกจากนี้ ในเขตอำเภอปางมะผ้า ยังมีถ้ำต่างๆ อีกหลายถ้ำ เช่น ถ้ำผาเผือก ถ้ำปางคำ ถ้ำน้ำตก ถ้ำซู่ซ่า ถ้ำผามอญ ถ้ำแม่ละนา ฯลฯ

 

อำเภอปาย

            แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

            วัดกลาง ตำบลเวียงใต้ มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ศิลปะไทยใหญ่แท้

            วัดน้ำฮู หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงใต้ ห่างจากตัวอำเภอไปทางโรงพยาบาลปายประมาณ ๓ กม.

            วัดเจดีย์พระธาตุแม่เย็น อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ตามเส้นทางสายปาย-แม่ฮ่องสอน

            น้ำตกหมอแปง หมู่ที่ ๔ บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง

            โป่งน้ำร้อนท่าปาย อยู่ในป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนของตำบลแม่ฮี้ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ (ปาย-แม่มาลัย)

            โป่งน้ำร้อนเมืองแปง อยู่ในเขตบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปงห่างจากอำเภอปายประมาณ ๒๘ กิโลเมตร เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่อุณหภูมิของน้ำร้อนสูงถึง ๙๕ องศาเซลเซียส

            อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) ตั้งอยู่ที่ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จุดชมวิวดอยช้าง ห้วยน้ำรู และดอยสามหมื่น โป่งเดือดป่าแป๋

            ห้วยจอกหลวง แหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยจอกหลวง อยู่บริเวณป่าแม่ยะ ตำบลแม่ฮี้

 

อำเภอขุนยวม

            วัดม่วยต่อ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ทางตอนเหนือของตัวอำเภอ หากเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจะอยู่ทางซ้ายมือวัดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ

            พิพิธภัณฑ์สงครามโลก อยู่ติดกับศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำรงชีพช่วงสงคราม รวมทั้งอาวุธต่างๆ ของทหารญี่ปุ่น

            วัดต่อแพ ตั้งอยู่ที่บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา ห่างจากตลาดขุนยวมประมาณ ๗ กิโลเมตร

            อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ ๒๔๗,๘๗๕ ไร่ มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้ น้ำตกแม่สุรินทร์ ยอดดอยปุย หนองเขียว

            ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม

            น้ำตกแม่อูคอ ตั้งอยู่บริเวณดอยแม่อูคอ

            บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๒๕ กม. บ้านเมืองปอน ตั้งอยู่บนทางหลวง ๑๐๘ (ขุนยวม-แม่ลาน้อย) ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

           

อำเภอแม่ลาน้อย

            หมู่บ้านละว้า (ลั้วะ) บ้านแม่ละอูบ ตำบลห้วยห้อม

            แก้วโกมล ตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยมะไฟ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ (แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง)

 

อำเภอแม่สะเรียง

            วัดกิตติวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลแม่สะเรียง ถนนวัยศึกษา

            วัดจองสูง หรือ วัดอุทยารมณ์ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สะเรียง

            วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดจองสูง

            วัดแสนทอง ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สะเรียงมีสิ่งที่สำคัญคือพระแสนทองพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุจอมทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สะเรียง ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง ๑ กิโลเมตร

            วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านจอมแจ้ง ทางเข้าเมืองแม่สะ ภายในวัดมีศิลปกรรมแบบล้านนา และมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่

            วัดพระธาตุจอมมอญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกาศ มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานบนเขาในเจดีย์ทรงระฆังคว่ำซ้อนกันแบบล้านนาเก่าแก่ และพระพุทธรูปประจำซุ้ม ๔ ทิศ ฐานเป็นรูป ๘ เหลี่ยม

            วัดพระธาตุจอมกิตติ หมู่ ๑ ตำบลแม่ยม มีพระบรมสารีริกธาตุเก่าแก่ประดิษฐานบนยอดเขาในเจดีย์องค์สีขาว ยอดสีทอง ลักษณะคล้ายสถูปศิลปะล้านนา มีฉลองในวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนมิถุนายนของทุกปี

            ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

            น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อยู่ในวนอุทยานแม่สวรรค์น้อย ดอยแม่เหาะ         

            อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวินในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยาม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย สถานที่ล่องเรือในเขตอุทยานฯ คือบ้านแม่สามแลบ บ้านท่าตาฝั่ง      

 

อำเภอสบเมย

            แม่น้ำเงา บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด เหมาะสำหรับการนั่งเรือหางยาวเพื่อไปหมู่บ้านต่างๆได้