ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์
480 view
 Post Date:  12/9/16 - 9:00:am

เพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่บนถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

            ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อยู่ที่ถนนหลักเมือง ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์

            วัดไตรภูมิ ตั้งอยู่บนถนนเพชรรัตน์ ในตัวเมือง

            วัดพระแก้ว อยู่ที่ตำบลในเมือง

            เขารัง อยู่บนเส้นทางสายเพชรบูรณ์-ตะพานหิน

            สวนรุกขชาติหนองนารี หรือ สวนรุกขชาติผาเมือง ตั้งอยู่ริมถนนนารีพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลสะ

            อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๖ ประมาณ ๘ กม.

            วัดช้างเผือก เป็นที่ประดิษฐานศพของพระครูพัชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบที่บรรจุศพอยู่ในโลงแก้ว

            อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางทิศตะวันออกเพียง ๓๗ กิโลเมตร ภายในบริเวณมีน้ำตกที่สวยงาม ได้แก่ น้ำตกตาดหมอก น้ำตกสองนาง

           

อำเภอหนองไผ่

            สวนรุกขชาติซับชมภู ตั้งอยู่ที่บ้านซับชมภู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโภชน์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

อำเภอบึงสามพัน

            ตะวันบานบนภูที่บึงสามพัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ที่บ้านเขาหลวง บ้านป่ายาง ตำบลสระแก้ว

            บึงสามพัน ตั้งอยู่ที่ตำบลซับสมอทอด ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ประมาณ ๕ กม.

           

อำเภอวิเชียรบุรี

            ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโรง ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีไปประมาณ ๕ กิโลเมตร

            วัดวิเชียรบำรุง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโรง ใกล้ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑ เส้นหล่มสัก-สระบุรี

 

อำเภอศรีเทพ

            อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ โบราณสถานและสถานที่สำคัญในอุทยานฯ เช่น อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังใน ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ

           

อำเภอเขาค้อ

            เขาค้อ สถานที่น่าสนใจบนเขาค้อ ได้แก่ อนุสาวรีย์จีน ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)

            พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อ ติดกับสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม

            เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาติดกับหอสมุดนานาชาติเขาค้อ บ้านกองเนียม หมู่ที่ ๔

            น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เคยเป็นที่อยู่ของผกค. มาก่อน

            สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ)

           

อำเภอหล่มสัก

            อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง (สี่แยกหล่มสัก) บ้านน้ำชุน

            ถ้ำฤาษีสมบัติ ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำสมบัติ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร

            หลักเมืองหล่มเก่า ตั้งอยู่ที่สี่แยกบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า

            อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) หน่วยจัดการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่ ๑ สถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ สะพานแขวน แก่งวังน้ำเย็น ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา ทุ่งโนนสน

            วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งคล้า ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาโปลกหล่นและป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาป่าก่อ-วังชมภู สถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ศูนย์นิทรรศการ แก่งน้ำวิ่ง แก่งมือเดื่อ ตาดชมพู่ แก่งผาเอียง น้ำตกธารทิพย์ วังน้ำริน

            อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๙๑,๘๗๕ ไร่ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ มีทั้งด้านประวัติศาสตร์และด้านธรรมชาติ ดังนี้

 

ด้านประวัติศาสตร์

            พิพิธภัณฑ์การสู้รบ โรงเรียนการเมืองการทหาร กังหันน้ำสำนักอำนาจรัฐ โรงพยาบาลรัฐ ลานอเนกประสงค์ สุสาน ทปท. ที่หลบภัยทางอากาศ หมู่บ้านมวลชน

 

ด้านธรรมชาติ

            ลานหินแตก ลานหินปุ่ม ผาชูธง น้ำตกร่มเกล้า-น้ำตกภราดร น้ำตกศรีพัชรินทร์ น้ำตกหมันแดง น้ำตกผาลาด น้ำตกตาดฟ้า ธารพายุ

            อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ ได้รับความนิยมในหมู่นักเดินทางที่ชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ เช่น น้ำตกตาดพรานบา ถ้ำผาหงษ์ จุดชมวิวภู สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) สวนสมภูกุ่มข้าว น้ำตกซำผักคาว ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน) น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง น้ำผุด ป่าเปลี่ยนสี ภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง)

 

อำเภอหล่มเก่า

            วัดศรีมงคล หรือ วัดนาทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านนาทราย ตำบลวังบาล บนเส้นทางสี่แยกวังบาล-โจะโหวะ

            ทับเบิก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังบาล

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดมหาธาตุ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ วัดไตรภูมิ วัดพระแก้ว