ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพะเยา
457 view
 Post Date:  2/9/16 - 9:08:am

จังหวัดพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง       

            อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า ๙๐)

            กว๊านพะเยา

            สถานีประมงน้ำจืดพะเยา และพระตำหนักกว๊านพะเยา ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน

            วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง

            หอวัฒนธรรมนิทัศน์ อยู่ใกล้กับวัดศรีโคมคำ

            วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ห่างจากตัวเมือง ๓ กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัมห่างจากตัวจังหวัด ๒๐ กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ

            วัดศรีอุโมงค์คำ ถนนท่ากว๊าน

            วัดลี ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายอิง ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ ตำบลเวียง

            ศูนย์อุตนสาหกรรมอัญมณี ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน กม.ที่๗๒๓ ตำบลแม่กา

            อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย และลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกจำปาทอง ดอยหนอก หมู่บ้านปางปูเล๊าะ

           

อำเภอดอกคำใต้

            อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานได้แก่ น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกห้วยต้นผึ้ง แก่งหลวง

           

อำเภอเชียงคำ

            วัดพระเจ้านั่งดิน อยู่ในตำบลเวียง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ห่างจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร อนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.๒๓๒๔ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคำไปประมาณ ๒ กิโลเมตร

            วัดพระธาตุสบแวน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๔ กิโลเมตร

            วัดนนันตาราม อยู่ที่บ้านดอนไชย ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อไร เป็นวัดที่มีศิลปะแบบพม่า

            โบราณสถานเวียงลอ อยู่ห่างจากอำเภอจุน ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑

            วัดพระธาตุขิงแกง ตั้งอยู่บนเนินเขาธาตุขิงแก

 

อำเภอเชียงม่วน

            วัดท่าใต้ฟ้า บนเส้นทางสายปง-เชียงม่วน

           

อำเภอแม่ใจ      

            อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีพื้นที่ ๒๒๒-๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมจังหวัดเชียงราย และพะเยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่แก้ว ลำน้ำแม่ปืม

           

อำเภอปง

            ภูลังกา ตำบลผาช้างน้อย มีความสูงประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร จากระดับน้ำ ชาวเขาเผ่าเย้าเรียกภูนี้ว่า “ฟินจาเบาะ” แปลว่า ภูเทวดา

            กิ่งอำเภอภูซาง

            อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผ้าหม่นมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ดอยผาดำ ถ้ำหลวง

           

 

ไหว้พระขอพร

            วัดศรีโคมคำ วัดพระธาตุจอมทอง วัดอนาลโยทิพยาราม วัดศรีอุโมงค์คำ และวัดลี