ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดน่าน
558 view
 Post Date:  2/9/16 - 9:00:am

จังหวัดน่าน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้

            วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อยู่ที่ถนนผากอง ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ

            วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์

            วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อตำบลในเวียงในปัจจุบัน

            วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐

            วัดสวนตาล อยู่ที่ถนนมหายศ สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมวดีเมื่อ พ.ศ.๑๗๗๐

            วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

            วนอุทยานถ้ำผาตูบ อยู่ที่ตำบลผาสิงห์ ห่างจากตัวจังหวัด ๑๐๒ กิโลเมตร สถานที่ที่น่าสนใจในวนอุทยานถ้ำผาตูบ ได้แก่ ถ้ำพระ ถ้ำบ่อน้ำทิพย์ ถ้ำขอน ถ้ำเจดีย์แก้ว และจุดชมวิว

           

อำเภอนาน้อย

            อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน ได้แก่ เวียงสา นาน้อย และนาหมื่น สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยาน ได้แก่ ผาชู้ เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) คอกเสือ แก่งหลวง ถ้ำผาสิงห์และดอยเสมอดาว

           

อำเภอบ้านหลวง

            อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านหลวง รวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว-น้ำสวก และป่าสงวนแห่งชาติถ้ำพุเตย สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ คือ ดอยผาจิและดอยวาว        

 

อำเภอท่าวังผา

            หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว อยู่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา

            วัดหนองบัว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา

           

อำเภอปัว

            ต้นดิกเดียม ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือใบจะไหวสั่นทุกครั้งที่ถูกคนสัมผัสและมีเพียงต้นเดียวในโลก

            วัดพระธาตุเบ็งสกัด ไปตามเส้นทาง ๑๒๕๖ ทางเข้าตรงข้ามโรงเรียนวรนคร

            วัดต้นแหลง ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัว จากอำเภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐

            อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอ ได้แก่ ท่าวังผา ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง บ่อเกลือ สันติสุข และแม่จริม สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติชมพูภูคา น้ำตกศิลาเพชร ถ้ำผาแดง ถ้ำผาฆ้อง น้ำตกต้นตอง ดอยภูแว น้ำตกภูฟ้า

 

อำเภอเชียกลาง

            วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลางสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๓๐ โดยชาวไทลื้อร่วมกับไทพวน

 

อำเภอทุ่งช้าง

            อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหารทุ่งช้าง หรือ อนุสาวรีย์วีรกรรมทุ่งช้าง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย

            โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร มีโครงการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว สถานที่ที่น่าสนใจในบริเวณบ้านมณีพฤกษ์ ได้แก่ ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

            อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า

            ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น อยู่บริเวณด่านผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น ด่านตรงข้ามคือเมืองน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

           

อำเภอบ่อเกลือ

            บ่อเกลือสินเธาว์ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ๘๐ กิโลเมตร ชาวอำเภอบ่อเกลือนอกจากจะมีอาชีพทำนาทำไร่แล้วยังมีอาชีพทำเกลือสินเธาว์อีกด้วย โดยมีแหล่งเกลือสินเธาว์อยู่บนภูเขา

 

อำเภอแม่จริม

            อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า) อยู่ในเขตอำเภอแม่จริมสถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ ภาพเขียนสีโบราณที่เขาหน่อ

           

 

ไหว้พระขอพร

            วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดพระธาตุช้าง ค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดสวนตาล