ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดตาก
605 view
 Post Date:  2/9/16 - 8:54:am

ตาก สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            ศาลหลักเมืองสี่มหาราช ตั้งอยู่เชิงสะพานกิตติขจร ก่อนเข้าตัวเมืองตาก

            ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

            วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บ้านรมณีย์ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง ในวิหารประดิษฐานพระประธานที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อพุทธมนต์”

            วัดดอยเขาแก้ว หรือวัดพระเจ้าตาก ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ท้อ ห่างจากลำน้ำปิงประมาณ ๒๕๐ เมตร

            วัดมณีบรรพตวรวิหาร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑ เป็นวัดหลวงประจำจังหวัดและวัดพัฒนาตัวอย่าง

            วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก ตั้งอยู่ที่บ้านจีน ถนนตากสิน ตำบลระแหง

            ตรอกบ้านจีน อยู่ใกล้วัดสีตลาราม สมัยที่ลำน้ำปิงยังไม่ถูกถมเพื่อขยายฝั่ง

            วัดเขาถ้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านแพะ ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม

 

เส้นทางตาก-แม่สอด ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕

            อุทยานแห่งชาติลานสาง อยู่ที่บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ ห่างจากตัวจังหวัดตากประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖๕,๐๐๐ ไร่ สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกผาลาด น้ำตกลานเลี้ยงม้า น้ำตกลานสาง น้ำตกผาเงิบ น้ำตกผาผึ้ง น้ำตกผาเท น้ำตกผาน้อย น้ำตกท่าเลย์ จุดชมวิวอุทยาน

            อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตป่าแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ ตำบลพะวอ อำเภอเมือง และป่าแม่ละเมาะ อำเภอแม่สอด มีเนื้อที่ ๑๖๕,๒๕๐ ไร่ สถานที่ที่น่าสนใจอุทยานฯ เช่น ต้นกระบากใหญ่ สะพานหินธรรมชาติ น้ำตกปางอ้าน้อย ถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง น้ำตกแม่ย่าป้า น้ำตกสามหมื่นทุ่ง

 

อำเภอแม่สอด

            วัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ในตลาดแม่สอด

            วัดชุมพลคีรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สอด

            น้ำตกแม่กาษา อยู่ที่ตำบลแม่กาษา

            บ่อน้ำร้อนแม่กาษา อยู่ที่ตำบลแม่กาษา บ่อน้ำร้อนนี้อยู่ในตัวหมู่บ้านเป็นธารน้ำร้อนไหลมาพบกับธารน้ำเย็น

            ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่ตำบลพะวอ บนดอยมูเซอ

            สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

            ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขาพะวอ ถนนสายตาก-แม่สอด

            วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย อยู่ในตำบลแม่ปะ ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๕

            วัดไทยวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือวัดไทยใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลท่าสายลวด ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดไปประมาณ ๕ กิโลเมตร

            สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำเมย ระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า

            พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่ อยู่ที่บ้านวังตะเคียน พระธาตุ หรือเจดีย์หินกิ่วเป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ คือ ก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาเป็นหินที่กิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน

            แม่น้ำเมย (พม่าเรียกว่า แม่น้ำต่องยิน) เป็นเส้นกั้นเขตแดนประเทศไทยกับสหภาพพม่า มีความยาวประมาณ ๓๒๗ กิโลเมตร

           

อำเภอแม่ระมาด

            วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่ที่หลังที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตั้งอยู่บริเวณป่าแม่ตื่น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในอำเภอแม่ระมาด และอำเภอสามเงาม จังหวัดตาก สถานที่ที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ได้แก่ ดอยขุนแม่ตื่น ลำน้ำแม่ตื่น ดอยสอยมาลัย

            อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เป็นอุทยานแห่งชาติเปิดใหม่ อยู่บนเส้นทางสายแม่ระมาด-บ้านตาก ห่างจากแยกแม่ระมาดประมาณ ๑๘ กิโลเมตร สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกขุนพะวอ ห้วยแม่ละเมา

           

อำเภอท่าสองยาง

            อุทยานแห่งชาติแม่เนย มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่าโดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นแบ่งเขตแดน สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรม น้ำตกผาเทวะ ทุ่งหญ้านิรนาม ถ้ำแม่อุสุ จุดชมทะเลหมอก และม่อนกิ่วลม

           

อำเภอพบพระ

            น้ำตกนางครวญ เดิมชื่อ น้ำตกเพอะพะ พ่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกพบพระ และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ น้ำตกนางครวญ

            อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ และตำบลด่านแม่ละเมาะ ตำบลพะวอ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลลมหาวัน อำเภอแม่สอด สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกพาเจริญ บ่อน้ำร้อน ห้วยน้ำนัก จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ น้ำตกป่าหวาย น้ำตกสายฟ้า และน้ำตกสายรุ้ง

 

อำเภออุ้มผาง

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง มีพื้นที่ ๑,๖๑๙,๒๘๐ ไร่ เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งมรดกโลก สถานที่ที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ น้ำตกทีลอซู คำว่า ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

            น้ำตกทีล่อจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน ห่างจากอำเภออุ้มผาง ๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางอุ้มผาง-บ้านปะละทะ ถึงแยกขวามือมีทางเข้าไปประมาณ ๑ กิโลเมตร

            น้ำตกเซปละ อยู่ในเขตบ้านเซปละ ตำบลแม่ละมุ้ง ห่างจากบ้านปะละทะ ๓ กิโลเมตร

            น้ำตกทีลอเร มีพื้นที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

            ดอยหัวหมด อยู่ในเขตบ้านอุ้มผาง มีความยาว ๓๐ กิโลเมตร กว้าง ๒ กิโลเมตร

            ถ้ำตะโค๊ะบิ อยู่ในเขตพิศวงแห่งที่ ๒ ของจังหวัดตาก อยู่บนถนนสายอุ้มอาง-บ้านปะละทะ เลยหลักกิโลเมตรที่ ๑๖ ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขา เมื่อนำรถไปจอดโดยไม่ติดเครื่องยนต์ที่จุดทดสอบซึ่งเป็นทางขึ้นเนิน รถจะวิ่งขึ้นเนินไปเอง และเป็นจุดที่สามารถดูทะเลหมอกได้ด้วย

           

อำเภอบ้านตาก

            วัดพระบรมธาตุ อยู่ที่ตำบลเกาะตะเภา

            เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาราช ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์ชนช้าง ตั้งอยู่บนดอยช้าง ตำบลเกาะตะเภา

           

อำเภอสามเงา

            ผาสามเงา อยู่ในตำบลย่านรี จากอำเภอเมืองใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๐๗

            เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี) ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่