ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนคร
595 view
 Post Date:  29/8/16 - 11:55:am

สกลนคร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ในวันพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึงพระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม หรือพระศรีอาริยเมตตรัย

            พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทตโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตโต ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว

            ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่สลักลวดลายลงบนเนื้อหิน มีทับหลังจำหลักภาพพระกฤษณะฆ่าสิงห์ในรูปแบบศิลปะเขมร สมัยบาปวน ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินของขอมที่ปรากฏหลายแห่ง

            พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่กลางเทือกเขาภูพานเป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            อุทยานแห่งชาติภูพาน ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และห้วยต่างๆ

            พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณานิคม พิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้นภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง

           

 

ไหว้พระขอพร

            วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุดุม วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุ วัดถ้ำขาม หรือภูขาม วัดคำประมง วัดพระธาตุศรีมงคล