ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดมุกดาหาร
434 view
 Post Date:  24/8/16 - 9:11:am

มุกดาหาร  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ในตัวเมืองมุกดาหาร มีลักษณะเป็นหอสูง ๗ ชั้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมุกดาหาร วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของชนสองฝั่งโขง

            อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๕๙ ของประเทศไทยลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดกัน ภายในอุทยานมุกดาหารประกอบด้วยภูหมากยาง ภูมโน ภูโปร่ง ภูรัง

            อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ จัดเป็นลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีความงามทางธรรมชาติให้สัมผัสหลายแบบ

            กลองมโหระทึก เป็นกลองที่พวกข่าและขอมโบราณชอบเก็บสะสมไว้ ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ เก็บรักษาไว้ที่วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)

            แก่งกะเบา เป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งก็ยังมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดศรีมงคลใต้ วัดศรีบุญเรือง วัดเวินไชยมงคล วัดมโนภิรมย์ วัดพระศรีมหาโพธิ์