ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดชัยภูมิ
369 view
 Post Date:  23/8/16 - 3:16:pm

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ

            ปรางค์กู่ ปรางค์กู่เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็นอโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๘

            อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลาย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานได้แก่ ทุ่งดอกกระเจียว ลานหินแตก ประตูโขลง

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดสระหงษ์ วัดศิลาอาสน์ ภูพระวัดคอนสวรรค์