ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอ่างทอง
469 view
 Post Date:  23/8/16 - 3:11:pm

อ่างทอง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด เป็นอาคารจตุรมุข ศาลหลักเมืองจ.อ่างทองเป็นศาลหลักเมืองแห่งที่ ๒ ที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง ๔ ด้าน ภายในศาลมีภาพจิตรกรรมฝาผนังลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งสวยงามมาก

            วัดราชปักษี (นก) ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกแต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา เดิมองค์พระชำรุดทรุดโทรมอย่างมากปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และยังมีพระพุทธรูปสร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรม ราวพ.ศ.๒๑๖๓ เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อใกล้จะพังลงน้ำ พระมหาวิเชียร ขันนาคพร้อมด้วยพุทธบริษัทได้ช่วยกันเลื่อนเข้ามาประดิษฐานไว้ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐ ต่อมาได้ชักชวนกันสร้างพระวิหาร เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำการฉลองเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒ เพราะเหตุที่ผ่านอุปสรรคจากกิเลสมารตลอด รอดมาได้อย่างราบรื่น จึงพร้อมใจกันถวายพระนามนิมิตว่า “พระรอดวชิรโมลี”

            ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ โครงการตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎร ภายในหมู่บ้านบางเสด็จนี้ นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังสามารถชมการปั้นตุ๊กตาชาววังจากบ้านเรือนราษฎรละแวกนั้นได้อย่างเป็นกันเอง มีการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งจะจัดให้สมาชิกมาสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังพร้อมกับจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์

            วัดป่าโมกวรวิหาร ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของเมืองไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท ๒๒.๕๘ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราช ได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการบูชาพระพุทธรูปองค์นี้

            หมู่บ้านทำกลอง ตั้งอยู่ที่ต.เอกราช หลังตลาดป่าโมก ตลอดสองข้างทางจะเห็นร้านขายกลองเป็นระยะๆ ชาวบ้านแพเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๐ โดยจะเริ่มฤดูเก็บเกี่ยว วัตถุดิบที่ใช้ทำกลองได้แก่ ไม้ฉำฉาเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่สามารถขุดเนื้อไม้ได้ง่ายกับหนังวัว กลองที่ทำมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงกลองขนาดใหญ่ เช่น กลองทัด ซึ่งจะได้เห็นถึงฝีมือการทำที่มีคุณภาพประณีต สวยงามและยังสามารถซื้อไปเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน

            อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ที่วัดนรสิงห์ บ้านตะพุ่น ต.นรสิงห์ อนุสาวรีย์สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นชาวบ้านนรสิงห์ และเป็นพันท้ายเรือพระที่นั่งเอกไชยสมัยพระเจ้าเสือ ซึ่งยืนยันขอรับโทษประหารชีวิตตามกฎมณเทียนบาลที่ไม่สามารถบังคับเรือพระที่นั่งได้ จนหัวเรือกระแทกกิ่งไม้หักลง เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป พฤติกรรมของพันท้ายนรสิงห์ ได้รับการสรรเสริญในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

            วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง องค์เป็นปูนขาวไม่ปิดทองต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต และพระราชทานนามว่า “พระมหาพุทธพิมพ์”

            อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว ประดิษฐานที่หน้าโรงเรียนวิเศษไชยชาญวิทยาคม ต.ไผ่จำศีล เป็นอนุสรณ์สถานที่ชาววิเศษไชยชาญและชาวอ่างทองร่วมกันสร้างเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษแห่งบ้านโพธิ์ทะเล ชาววิเศษไชยชาญ ปู่ดอกและปู่ทองแก้วทั้งสองท่านยอมสละชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในการสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจันก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกใน พ.ศ.๒๓๐๙

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดพินิจธรรมสาร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลากด วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ที่บ้านนาหมู่ ๙ ต.หัวไผ่ วัดอ่างทองวรวิหาร ตั้งอยู่ตรงข้างศาลากลางจังหวัด วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ต.บางเสด็จ วัดป่าโมกวรวิหาร อยู่ในเขตเทศบาลต.ป่าโมก วัดโพธิ์หอม (วัดป่าหัวพัน) ตั้งอยู่ที่ต.ราชสถิตย์ วัดสระเกษ ตั้งอยู่ที่ต.ชัยภูมิ วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ต.บางพลับและวัดขุนอินทประมูล อยู่ในเขต ต.อินทประมูล