ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรี
787 view
 Post Date:  23/8/16 - 3:09:pm

สุพรรณบุรีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และ สวนเฉลิมภัทรราชินี ตั้งอยู่ถนนนางพิม หอคอยบรรหาร-แจ่มใสเป็นหอคอยชมวิวแห่งแรก และสูงที่สุดในประเทศไทย มองเห็นโดดเด่นอยู่กลางเมือง เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ ผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

            วัดพระรูป ตั้งอยู่ที่ถนนขุนช้าง ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามตลาดสุพรรณบุรี วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุอยู่ในสมัยอู่ทองตอนปลาย ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธรูปปางชาวบ้านเรียกว่า เณรแก้ว พระพักตร์กลมยาวคล้ายผลมะตูม ผินพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้างในราว พ.ศ.๑๘๐๐-๑๘๙๓ และถือว่าเป็นพระนอนที่มีพระพักตร์งามที่สุดในประเทศไทย

            วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีเครื่องหมายพระมหากุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่บอกให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังทรงผนวชอยู่ ที่วัดแห่งนี้ประชาชนนิยมมานมัสการ “หลวงพ่อโต” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงเด่นเห็นแต่ไกล เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทอง หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

            วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อยู่ถนนสมภาร เขตตำบลรั้วใหญ่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ปี ปรางค์องค์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่ถูกลักลอบขุดค้นหาทรัพย์สินจนทรุดโทรมไปมาก กรุในองค์พระปรางค์นี้เป็นต้นกำเนิดพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีที่โด่งดังมาก อันเป็นหนึ่งใน เบญจภาคี ๕ พระเครื่องยอดนิยม อันได้แก่ พระสมเด็จนางพญาของสมเด็จพระพุทธาจารย์(โต) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร พระผงสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี พระสมเด็จนางพญา จ.พิษณุโลก พระทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร และพระรอด จ.ลำพูน

            วัดพระนอน ตั้งอยู่ต.พิหารแดง เลยวัดหน่อพุทธางกูรไปเล็กน้อย ภายในวัดมีอุทยานมัจฉา อยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัด มีปลานานาชนิดชุกชุม และยังมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักจากหิน มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน Unseen Thailand

            พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อยู่ที่ต.ดอนเจดีย์ อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ ๓๑ กม. ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า

            บึงฉวาก เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๗๐๐ ไร่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณประมาณ ๖๔ กม. ริมบึงฉวากมีบรรยากาศร่มรื่น ลมพัดเย็นสบายตลอด มีศาลาสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีบริการขี่จักรยานน้ำนักท่องเที่ยวสามารถขออนุญาตกางเต็นท์พักแรมริมบึง ปัจจุบันกำลังมีการพัฒนาบึงฉวากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจ.สุพรรณบุรี           

            วัดไผ่โรงวัว ตั้งอยู่ที่ต.บางตาเถร ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ ๔๓ กม. วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชน และบุคคลทั่วไปนิยมไปเที่ยวชมกันมาก ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น “สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล” คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน มีส่วรที่แสดงงานประติมากรรมเกี่ยวกับพุทธประวัตินรกภูมิ สวรรค์ภูมิ นอกจากนี้ยังมี “พระกะกุสันโธ” พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้านหน้าพระพุทธรูปมี “ฆ้องและบาตร” ใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี “พระวิหารร้อยยอด” และ “พระธรรมจักร” หล่อด้วยทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมายเป็นวัดที่โดดเด่นวัดหนึ่งของจ.สุพรรณบุรี

           

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดสุวรรณภูมิ (วัดกลางหรือวัดใหม่) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอ.เมือง วัดพระรูป ตั้งอยู่ถนนขุนช้าง วัดประตูสาร อยู่ที่ถนนขุนช้าง ตำบลรั้วใหญ่ อ.เมือง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อยู่ถนนสมภารคง อ.เมือง วัดพระลอย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองวัดหน่อพุทธางกูร เดิมชื่อ วัดมะขามหน่อ ตั้งอยู่ที่ต.พิหารแดง อ.เมือง วัดพระนอน ตั้งอยู่ ต.พิหารแดง อ.เมือง วัดพร้าว อยู่ที่ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง วัดสนามชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต.สนามชัย อ.เมือง วัดสวนหงษ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อ.บางปลาม้า วัดบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ วัดสามชุก ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ เลขที่ ๓ ต.สามชุก อ.สามชุก วัดลาดสิงห์ ตั้งอยู่ที่ต.บ้านสระ อ.สามชุก วัดหัวเขา ตั้งอยู่หมู่ ๒ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช วัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนคา อ.อู่ทอง ถ้ำเวฬุวัน อ.ด่านช้าง