ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี
1072 view
 Post Date:  22/8/16 - 8:54:am

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในต.จักรสีห์จากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ราว ๔ กม. สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ ลักษณะแบบสุโขทัยมีความยาว ๔๗.๔ เมตร นอกจากนั้นยังมีพระกาฬและพระแก้ว ซึ่งเป็นพระศิลาลงรักปิดทอง และพระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก

            วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ตั้งอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันห่างจากตัวจังหวัดราว ๑๕ กม. เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง” เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น และชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครกล้าตัดหรือทำลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ” ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน

            เมืองโบราณบ้านคูเมือง อยู่ในเขต ต.ห้วยชัน ห่างจากตัวอำเภอตามเส้นทาง สายอินทร์บุรี ชัยนาท ราว ๗ กม. ห่างจากตัวจังหวัดราว ๒๓ กม. เข้าไปตามทางแยกวัดหนองสุ่มอีกราว ๘ กม.สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี มีเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วย ชาม หม้อ ไห กาน้ำ ลูกปัด หินสีต่างๆ เป็นต้น

            คูค่ายพม่า ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หากไปถึงสิงห์บุรีแล้ว ต้องไปชมให้ได้ คูค่ายพม่าตั้งอยู่หมู่ ๑ บ้านเจดีย์หัก ต.บ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองราว ๑๓ กม. สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อราวปีพ.ศ.๒๑๒๗ ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ำบางพุทราเพื้อรวบรวมกำลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยามา เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

            อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ และมีอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน ซึ่งสร้างโดยกรมศิลปากร ปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙  

            ค่ายบางระจันมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่าซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านถึง ๘ ครั้ง ใช้เวลาถึง ๕ เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ.๒๓๐๙

            อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ราว ๙ กม. จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้างเชิงกลัด เข้าไปอีกราว ๑.๕ กม. ก็จะถึงอุทยานแม่ลา

            วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) เป็นเจ้าอาวาส

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่บ้านพลับ ต.จักรสีห์ วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่ต.ต้นโพธิ์ วัดประโชติการาม ตั้งอยู่ที่ ต.บางกระบือ วัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่ใน ต.บางกระบือ วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่ในเขต ต.บางน้ำเชี่ยว วัดพระปรางคมุนี อ.เมือง วัดโพธิ์เก้าต้น  หรือวัดไม้แดง ตั้งอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่ต.ทับยา วัดโบสถ์ ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) ตั้งอยู่หมู่ ๗ บ้านโคกหม้อ วัดพิกุลทอง อยู่ในเขต ต.วิหารขาว