ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสระแก้ว
1249 view
 Post Date:  22/8/16 - 8:53:am

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            สระแก้ว สระขวัญ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ ๖ และหมู่ ๗ ต.สระแก้วอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง หรือก่อนเข้าตัวเมืองเล็กน้อยจะมีทางแยกด้านขวามือตร.กม. ที่๒๔๖ เชื่อกันว่าน้ำในสระแห่งนี้ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยนำไปใช้ในราชพิธีราชาภิเษก และในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อคราวสมเด็จพระมหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีเขมร ได้แวะพักที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ และอาศัยน้ำจากสระทั้ง ๒ แห่งสำหรับใช้สอย และใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อจังหวัดสระแก้ว

            อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมอ.เมือง อ.วัฒนานคร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ.อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๘๔๔ ตร.กม. หรือ ๕ แสนไร่เศษ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ สภาพป่าเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ว ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า เป็นต้น มีความสมบูรณ์อย่างมาก และเป็นต้นกำเนิดของห้วยโสมง ห้วยน้ำเย็น ห้วยพระปรง ห้วยพลับพลึง ฯลฯ ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง หรือแม่น้ำปราจีนบุรี

            ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกปางสีดา น้ำตกผาตะเคียน อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก น้ำตกท่ากระบาก กลุ่มน้ำตกแควมะค่า น้ำตกถ้ำค้างคาว แหล่งจระเข้น้ำจืด

            พระสบามเทวาธิราชจำลอง เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราช สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘  ต่อมาราษฎรได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประดับโดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอ.อรัญประเทศและชาวจังหวัดใกล้เคียง

            ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดโรงเกลือ อยู่ที่บ้านคลองลึก ต.ท่าข้าม เป็นตลาดทางการค้าที่สำคัญของพรมแดนแถบนี้ ตลาดโรงเกลือเป็นตลาดชายแดนฝั่งไทย ร้านค้าในตลาดสร้างเป็นแบบโรงเรือน แบ่งเป็นห้องๆ สินค้าส่วนใหญ่ที่วางขายเป็นสินค้ามาจากฝั่งเขมร เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องกระเบื้อง เสื้อผ้า ผ้าม่าน เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศรัสเซีย เครื่องจักสาน ปลาแห้ง เป็นต้น

            ปราสาทเขาน้อย ตั้งอยู่ในวัดเขาน้อยสีชมพู ต.คลองน้ำใส โบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆ สูงราว ๘๐ เมตร มีบันไดทางขึ้น ๒๕๔ ขั้น เดินต่อไปตามทางลาดไม่ไกลนักก็จะถึงบริเวณตัวปราสาท เป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูน  ประกอบด้วยปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารทิศใต้ แต่จะมีเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพเป็นองค์ปรางค์ ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือ และวิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น

            ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ปราสาทเขาน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร และได้มีการสำรวจขุดพบทับหลังหินทราย ๕ ประติมากรรมหินทราย โบราณวัตถุทำจากโลหะเครื่องปั้นดินเผา สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ มีการบูรณปฏิสังขรณ์ และคงความสำคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ส่วนโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้น และเก็บรักษา ได้ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดอนุบรรพต หรือ เขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต.บ้านใหม่หนองไทรอง อ.อรัญประเทศ