ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสระบุรี
527 view
 Post Date:  22/8/16 - 8:52:am

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย มีพื้นที่ครอบคลุม ๔ อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง แก่งคอย หนองแค และวิหารแดง มีเนื้อที่ราว ๔๔ ตร.กม. หรือ ๒๗,๘๕๖ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ ในช่วงราวเดือนตุลาคม –มกราคม เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นเหมาะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน

            วัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่เชิงเขาปถวี (ปฐวี) ที่ต.หนองปลาไหล เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย หรือรอยพระพุทธรูปอยู่บนแผ่นหิน ซึ่งตั้งอยู่บนชะง่อนผา โดยสร้างมณฑปครอบไว้ มีบันไดจากบริเวณวัดด้านล่างขึ้นไปยังมณฑป และต่อไปยังหน้าผาซึ่งอยู่เหนือมณฑปขึ้นไป

            ถ้ำศรีวิไล ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล ต.หน้าพระลาน ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะสมัยเชียงแสน มีหินงอก หินย้อย นอกจากนั้นยังสามารถเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

            วัดเขาแก้ววรวิหาร ตั้งอยู่ที่ต.ต้นตาล ทางฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก ในสมัยที่พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมือง เมื่อถุง อ.เสาไห้ ได้โปรดเกล้าฯ บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง มีคำเล่าลือกันว่าวันดีคืนดีจะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้ว ถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ ในเจดีย์ปรางค์ห้ายอดองค์เล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ และพระพุทธบาทอีกหลายองค์ซึ่งล้วนมีลักษณะงดงาม

            สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาโปร่งปราบ ต.ขุนโขลนเป็นสถานที่รักษาคนไข้ติดยาเสพติดที่มีชื่อเสียง สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกนี้ แม่ชีเมี้ยน ปานจันทร์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๐๐ ต่อมาเมื่อแม่ชีเมี้ยนเสียชีวิตลง หลวงพ่อจำรูญ ปานจันทร์ ซึ่งเป็นหลานได้เป็นปฏิบัติภารกิจสืบต่อมา และได้รับรางวัล “แมกไซไซ” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๘

            วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน ปูชนียสถานที่สำคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจจพันธคีรี รอยพระบาทมีความกว้าง ๒๑ นิ้ว ยาว ๕ ฟุต ลึก ๑๑ นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ ๑๐๘ ประการ จึงโปรดฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัย

            นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท (วิหารหลวง) ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุอันมีค่ายิ่งอาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลองยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า พัดยศของพระสมัยต่างๆ

            ผาเสด็จ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟ ต.ทับกวาง ผาเสด็จอยู่เลยจากสถานีรถไฟไปราว ๕๐ เมตร เป็นหน้าผาที่รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๘  ทั้งสองพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. และ ส.ผ. ไว้ ณ หน้าผาแห่งนี้

            น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ในเขตต.มวกเหล็ก ทางเข้าทางเดียวกับน้ำตกมวกเหล็ก เป็นทางลาดยางต่อไปอีก ๙ กม. เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นมาตามแนวลำธาร มีราว ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงราว ๔ เมตร แอ่งน้ำบริเวณที่เล่นน้ำกว้างและร่มรื่น

            ทุ่งทานตะวัน ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่าระหว่าง จ.ลพบุรี และสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมาก ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนคนจากทั่วประเทศให้เดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายภาพเก็บไว้

           

 

ไหว้พระขอพร

            วัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหล วัดศาลาแดง ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด วัดถ้ำศรีวิไล ต.หน้าพระลาน วัดสูง ต.เสาไห้ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล วัดสมุหประดิษฐาราม ต.สวนดอกไม้ วัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า หมู่ ๖ ต.เมืองเก่า วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ต.ขุนโขลน วัดพุคำบรรพต ต.พุคำจาน วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ต.ทับกวาง วัดพระพุทธบาทน้อย ที่ต.สองคอน วัดคลองใหม่ ต.หนองหมู