ค้นหาข้อมูล
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (Noise and Transient)
2387 view
 Post Date:  30/6/21 - 3:53:pm

สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (Noise and Transient)


สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (Noise and Transient)สัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าที่เรามักจะพบเห็นเสมอได้แก่ พวก Noisec และ Transient Voltage
Noise หมายถึง คลื่นรบกวนซึ่งดดยทั่วไปจะมีขนาดไม่ใหญ่นักและมีความถี่สูง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหรืออาจจะเกิดขึ้น
เป็นระยะๆ Noise จะเข้าสู่ระบบไฟฟ้า โดยการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ พวก Surge Voltage และ Spike Voltage, Transient Voltage
อาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า การตัดต่อโหลดบางชนิด เช่น การปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมโลหะมอเตอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น