ค้นหาข้อมูล
ไฟดับหรือไฟกระพริบ (Interruption)
1847 view
 Post Date:  30/6/21 - 3:52:pm

ไฟดับหรือไฟกระพริบ (Interruption)


ไฟดับหรือไฟกระพริบ (Interruption) ลักษณะของไฟดับ (Power Failure) มีอยู่ 2 ลักษณะต่อระบบคอมพิวเตอร์
ไฟกระพริบ ทำให้เกิดการขาดหายไปของไฟฟ้าระยะสั้น เช่น การ Trip ของระบบ Relay ในการจ่ายไฟฟ้าของสถานี
จ่ายไฟฟ้าซึ้งแม้จะเกิดเพียงระยะสั้นมาก แต่ความจำในระบบก็จะถูกลบไป
ไฟดับ เนื่องมาจากระบบจ่ายไฟเสีย หรือเกิดการลัดวงจร แม้ว่าไฟดับจะไมมีผลต่อความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์
นอกจากเครื่องหยุดทำงานและความจำถูกลบเลือน แต่จากสถิติพบว่าการมาใหม่ของไฟฟ้า อาจมาสูงกว่ากำหนดในช่วงมาใหม่
(คือเกิดการกระชากของไฟฟ้า) จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานสั้นลงหรือเสียหายได้