ค้นหาข้อมูล
เพลงชาติเมียนมาร์
3314 view
 Post Date:  21/10/12 - 9:39:pm
เพลงชาติเมียนมาร์

 

เพลงชาติเมียนมาร์

ชื่อเพลง  : คาบา มา จี (Kaba Ma Kyei) แปลว่า “ขอประเทศเมียนมาร์คงอยู่ชั่วนิรันดร์”

 

เนื้อร้อง

คำแปล

ตะย้า มยะ ตา ลุ ลา ชิ้น แน เมอ ตเหว่

โด ปเหย่ โด มเหย่

มย้า หลู่ คา เต๊ยน์ เญ้ยน์ จ๊าน เส่ โบ

เซ็ย ตู่ หญี่ มยะ หว่าดะ พยู

สิ่น เด ปเหย่

โด ปเหย่ โด มเหย่

ปหยี่ เด่าน์ ซู อัมเหว่ อัมเย้

ติ ดัน เสะ

อะเด็ยถ่าน ปยู เบ๊ เท็ยน์

เต็ยน์ โซ เหล่

กาบ่า มาเจ่ มยาหม่า ปเหย่

โด โบ๊ บว๊า อัมเหว่ สิ โม ชิ

มยะ โน้ เบ่

ปหยี่ เด่าน์ ซูโก่ อะเตะ เป๊

โล โด กะ กแหว่ เมอเหล่

ด่า โด ปเหย่ ด่า โด มเหย่ โด ไป่น์

แด มเหย่

โด ปเหย่ โด มเหย่ เออโจ๊ โก่ หญี่

หญ่า สว่า โด ดะเหว่

ท้าน เส่าน์ บ่า โซ เหล่ โด ต่า หวุ่น

เบ่ อะโพ้ ต่าน มเหย่

 

แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งความเป็นธรรมและ

เอกราช ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา

แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งสิทธิอันเท่าเทียม

และแนวทางที่ถูกต้อง

นำพาประชาชนไปสู่ชีวิตที่สงบสุข

ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา

ความเป็นสหภาพ อันเป็นมรดกตกทอด

สืบมา เราขอปฏิญาณเพื่อพิทักษ์สิ่งนี้

ไว้มั่น ตราบชั่วกัลปาวสาน

ตราบโลกแหลกสลาย แผ่นดินพม่า

จงคงอยู่ต่อไป

เรารักและเทิดทูนบ้านเมือง เพราะนี่คือ

มรดกที่แท้จริงจากบรรพชน

เราจักสละชีพ เพื่อปกป้องสหภาพของเราไว้

นี่คือชาติของเรา แผ่นดินของเรา

ซึ่งพวกเราเป็นเจ้าของ

เราจะแบกรับภาระเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน

นี่คือหน้าที่ที่เราพึงทำ

เพื่อแผ่นดินอันทรง

คุณค่าแห่งนี้